Mobil

Styrsystem finns idag på dom flesta maskiner inom lantbruk, skogsbruk och entreprenadmaskiner. Extrem yttre miljö och mekaniska påkänningar ställer mycket hårda krav på styrsystemet och dess komponenter. Tack vare den mycket höga driftsäkerheten och möjligheten att verka i tuffa miljöer använder vi även mobilt klassade styrsystem inom andra områden. Vi hjälper våra kunder med:

  • Konsultation och Förstudier
  • Projektledning
  • El-projektering och el-konstruktion
  • Programmering av PLC-system
  • Tillverkning av el-utrustning, apparatskåp och kablage

Vi försöker ständigt att anpassa oss till våra kunders behov och kan erbjuda en rad olika samarbetsformer: uppdrag per löpande räkning, fastprisuppdrag eller som totalåtagande med funktionsansvar. Watek är systemintegratör åt Ifm Electronic AB.