Systemutveckling

Vi utvecklar också IT-lösningar där vi syr ihop automationen med företagens befintliga IT-infrastruktur såsom ERP, MES, SharePoint eller andra system.

Lösningar vi tagit fram för kunder är:

 • Dashboards för produktion i realtid
  • Via direktkopplingar mot maskiner, robotar och andra enheter i produktionen läser vi in och processar data som vi sen presenterar på ett snyggt och enkelt sätt.
 • Instruktions-databas
  • Operatörer skannar in en produkt och får en tillverknings- eller monterings-instruktion visad på skärmen. Via RFID inuti/på produkten kommer rätt instruktion automatiskt fram vid rätt position under tillverkningen.
 • Kvalitetshantering
  • Vi loggar reklamationer och ser till att produktionen på ett tydligt och enkelt sätt kan hantera och åtgärda kvalitetsbrister.
 • Förbättrings-databas
  • Låter personer inom företaget enkelt komma med förslag på förbättringar för att öka effektiviteten och sänka kostnader.
 • SharePoint-integration
  • Vi tar produktionsdata och gör den visuellt tillgänglig i SharePoint. Kan vara stopptidsuppföljning, beläggning eller ekonomiska diagram mm.